Pliki Cookies

  1. Administratorem danych osobowych Klientów lub Usługobiorców przetwarzanych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Szczegółowe postanowienia w zakresie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw osób, których dane dotyczą, jak również politykę wykorzystania plików cookies zawiera Polityka prywatności Sklepu, której treść dostępna jest na stronie Sklepu w zakładce „Polityka prywatności” dostępna pod adresem: https://jucocentrum.pl/polityka-prywatnosci/.